Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób...

Załączniki Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + (pdf, 259 KB) Tabela rozliczeniowa (dot. jedynie dotacji i doposażenia stanowiska pracy).xls (xls, 27 KB) Wniosek o...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie  7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.1....

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (IV)" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę