Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór dodatkowy do projektu "Nowe Horyzonty Zawodowe"

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu jako Partner Firmy RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie informuje, że ogłasza nabór dodatkowy od dnia 15.06.2021r. do dnia 30.06.2021 r. formularzy rekrutacyjnych do projektu „Nowe Horyzonty Zawodowe" nr RPSL.07.04.01-24-08FF/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

 • Kreuj obraz zawodowy - zrób profesjonalne zdjęcie do CV!

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii objęło patronatem akcję:  " Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne zdjęcia do CV - Bezpłatne udostępnienie Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy . "  Akcja ma na...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramachRPO

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie max. 30 000,00 zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (V)" POWER 2014-2020 , oraz „Aktywizacja...

 • Nabór wniosków w ramach PFRON

  Informujemy o naborze wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu: o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Maksymalna kwota...

 • Nowe Horyzonty Zawodowe - biznesplany do projektu

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu jako Partner Firmy RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniach 01.06.2021 – 11.06.2021 ogłasza nabór składania biznesplanów do projektu „Nowe Horyzonty Zawodowe" nr RPSL.07.04.01-24-08FF/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

 • Nabór do projektu „Nowe Horyzonty Zawodowe”

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu jako Partner Firmy RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie informuje, że ogłasza nabór dodatkowy od dnia 24.05.2021 do dnia 09.06.2021 r. formularzy rekrutacyjnych do projektu „Nowe Horyzonty Zawodowe" nr RPSL.07.04.01-24-08FF/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

 • Nabór wniosków w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu V" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   o organizację stażu...

 • Nabór wniosków na staże w ramach OSI

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków na staże finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do...

 • Nabór wniosków w ramach Bytomskiej Tarczy dla Młodych

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza w dniach od 05.05.2021r. do 21.05.2021r.   nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 „Bytomska Tarcza dla Młodych'' : o przyznanie bonu zatrudnieniowego o organizację prac...

 • "Bytomska Tarcza dla Młodych" - nabór wniosków

  Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę