Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej_FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 12.10.2020 r. do 23.10.2020 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel. Aktualne...

 • Nabór wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu IV" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

 • Nabór wniosków - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej_RPO

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Aktywizacja osób bezrobotnych  w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV)"....

 • Kompleksowa rehabilitacja - projekt PFRON

  Informujemy, że od miesiąca lipca br. PFRON ponownie rozpoczął nabór osób do projektu "Model rehabilitacja zawodowa". Więcej informacji w "Ulotce informacyjnej" .

 • Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

  Informujemy, że w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który...

 • Nabór wniosków - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej_POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje o kontynuacji naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków na staże i szkolenia indywidualne dla bezrobotnych

  OSI Bytom "Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II"   Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków na: - staże, - szkolenia indywidualne dla bezrobotnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu...

 • Ważne zmiany w usługach realizowanych w ramach Tarczy antykryzysowej

    Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z późn. zm.) ...

 • Dodatek solidarnościowy

  Zgodnie z ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068) bezrobotni, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dodatek solidarnościowy są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy powiatowy urząd pracy. ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub...

Wyświetlanie 1 - 10 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę